کانون دانشجویان زرتشتی

d

جشن معرفی دانشجویان تازه راه‌یافته به دانشگاه برگزار می‌گردد

امسال نيز مانند سال‌های گذشته، كانون دانشجويان زرتشتی در نظر دارد از دانشجويان تازه راه يافته به دانشگاه‌های سرار كشور تجليل به عمل آورد و مراسم قدردانی را با شكوه هرچه تمام تر...

پرونده مرحله مقدماتی بیست و سومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نیز بسته شد.

پرونده مرحله مقدماتی بیست و سومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نیز بسته شد.

در پی برگزاری مرحله مقدماتی همایش مانتره در چهار شهر تهران و یزد و شیراز و کرمان ، اکنون نتایج نهایی آن مشخص شده و شرکت‌کنندگان مرحله مقدماتی می‌توانند برای مشاهده نتیجه پذیرفته...

error: Content is protected !!