کانون دانشجویان زرتشتی

جهت بهرمندی از حدکثر تسلیهات بیمه ورزشی تنها یک روز دیگر فرصت دارید

جهت بهرمندی از حدکثر تسلیهات بیمه ورزشی تنها یک روز دیگر فرصت دارید

ورزشکاران و شرکت کنندگان سی و ششمین دوره پیکار های جام جانباختگان، برای بهرمندی از حداکثر تسلهیات بیمه ورزشی تنها تا فردا، تاریخ ۴ خرداد ماه، فرصت دارند. کانون دانشجویان زرتشتی یادآور می‌شود،...

photo_2016-05-21_13-22-07

نام نویسی بخش گاتاشناسی و ارائه مقاله همایش دینی زرتشتیان سراسر جهان ، مانتره ، تمدید شد.

نخستین قدم، هویت من ! با هدف و آرمان گسترش آموزه ها و پیام های پیامبر بزرگ ایرانی ، اشوزرتشت ، هم اندیشی کلام های اندیشه بر انگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین...

GHATASHENASI

کارگاه آموزش پروپوزال نویسی ( طرح اولیه مقاله ) برای دومین سال متوالی برگزار شد.

این کارگاه در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ، همراه با حضور خانم دکتر فرزانه گشتاسب در کانون دانشجویان زرتشتی برگزار شد. برگزاری این کارگاه در راستای پیشبرد اهداف بیست و سومین همایش اوستاخوانی...

GHATASHENASI

نام نویسی بخش گاتاشناسی و ارائه مقاله همایش دینی زرتشتیان سراسر جهان ، مانتره ، آغاز شد.

نخستین قدم، هویت من ! کانون دانشجویان زرتشتی بر آن است تا با هدف و آرمان گسترش آموزه ها و پیام های پیامبر بزرگ ایرانی ، اشوزرتشت ، هم اندیشی کلام های اندیشه...

error: Content is protected !!